Đăng nhập
Người dùng Grabr kiếm được nhiều $$ nhất khi họ chia sẻ liên kết của mình ở tất cả những nơi sau:
Đến bạn bè trực tiếp trên Whatsapp hoặc Messenger (hoặc theo nhóm).
Trên tường facebook của họ hoặc các nhóm yêu thích.
Twitter và các mạng xã hội khác.